Joudrs 20 let

VALNÁ HROMADA KLUBU - 18.3.2018

SK Joudrs, softball, Praha

20 LET JOUDRS 7. z 20.

Oslavy 20 let Joudrs

Spolupráce s Českou pojišťovnou

Slevový program pro členy klubu a jejich rodinné příslušníky

Softballový klub Joudrs Praha si tímto dovoluje pozvat všechny své členy na Valnou hromadu klubu, která se uskuteční 18.3.2018 od 16 hod. v club house na ZŠ Dolákova.

Valnou hromadu tvoří všichni členové s druhem členství dle čl. IV, dost. 4, písm. a) „Trenér a funkcionář Klubu“. Právo účasti na Valné hromadě mají všichni členové klubu.

 Program Valné hromady:

1.      Zahájení zasedání a úvodní slovo předsedy

2.      Joudrs v příštím roce – vize a funkce

3.      Informace o činnostech klubu v předchozím roce

4.      Informace o výsledku hospodaření za uplynulý rok

5.      Schválení rámcového rozpočtu a plánu činnosti na sezónu 2018

6.      Různé

7.      Závěr 

 

Detailní informace u předsedy klubu a Výboru klubu.

 

Za Softballový Joudrs Praha

Tomáš Kusý, předseda klubu