VALNÁ HROMADA KLUBU - 8.4.2019

SK Joudrs, softball, Praha

Otvírací doba krámku v červnu a o letních prázdninách

POZOR POZOR - MIMOŘÁDNÁ BRIGÁDA

Softballový klub Joudrs Praha si tímto dovoluje pozvat všechny své členy na Valnou hromadu klubu, která se uskuteční 8.4.2019 od 19 hod. v club house na ZŠ Dolákova.

Valnou hromadu tvoří všichni členové s druhem členství dle čl. IV, dost. 4, písm. a) „Trenér a funkcionář Klubu“. Právo účasti na Valné hromadě mají všichni členové klubu.

 Program Valné hromady:

1.      Zahájení zasedání a úvodní slovo předsedy

2.      Novinky

3.      Informace o činnostech klubu v předchozím roce

4.      Informace o výsledku hospodaření za uplynulý rok

7.      Schválení rámcového rozpočtu a plánu činnosti na sezónu 2019

8.      Volba předsedy spolku, 2 členů výboru a 3 členů kontrolní komise

9.      Různé

10.    Závěr 

 

Detailní informace u předsedy klubu a Výboru klubu.

 

Za Softballový Joudrs Praha

Tomáš Kusý, předseda klubu