Žákyně mladší 2. liga žákyň

SK Joudrs, softball, Praha

Spolupráce s Českou pojišťovnou

Slevový program pro členy klubu a jejich rodinné příslušníky

Léta páně roku 2017, v měsíci máji, o svátku Zbyška a Moniky uskutečnilo se v královském městě Hluboká nad Vltavou, založeném v polovině 13 století králem Přemyslem Otakarem II. klání v odvětví, jež palic, koulí a přílbic k zápasům využívá. V těch památných dnes slunko nad zámkem nesvítilo, i černý mrak občas zámek zakryl, i sem tam dešťová kapka arénu smáčela. Jaké to bylo pro mnohé kolemjdoucí zámecké, měšťanstvo, chasu i čeládku překvapení, že pod štíty přílbic jsou ukryta převážně děvčata, jež kouli dovedně hozenou dokáží palicí na dálku napáliti, jiné zas v letu chytiti a i s velkou přesností po sobě opět házeti. Klání to byla ryzí, čestná a spravedlivá, mnoho dech beroucích zákroků bylo na kolbištích možno viděti, však služeb Hlubockého ranhojiče nebylo třeba. A tak děvčata pod praporcem JOUDRS na sv. Zbyška udolala soky Královodvorské i Kunovické, a po lítém boji těsně před západem slunka podlehla šiku Trhosvinských. V neděli na sv. Moniku nejprve šik JOUDRS padl na štítě SaBaTském, přesto dokázal opět pozvednouti svoji slavnou korouhev a v boji, jež se ze strany na stranu přeléval, udolat podruhé družinu Královedvorskou.

Tak bylo možné pod Hlubockým zámkem spatřiti v úborech a zbroji jméno JOUDRS hrdě nesoucí: Kačku Kameníkovou, Julinku Houbovou, Madlu a Andulku Jeriovou, Anetku Mrázovou, Berču Biskupovou, Terku Pechalovou, Káju Beránkovu, Sárku von Tsurikov, Beky Wenclovou a opět šikovnou výpomoc kadetek ml., tedy Nelu Janáčkovou a Anetku Molentovou – a zde jim je vzdán hold. Poté byla družina JOUDRS, jež Eriček a Baru slavně do bitev vedla, přijata u turnajového místodržícího a z jeho rukou převzala královský kalich se známkou tři. Eriček poté celý šik vyznamenal a do rukou každé statečné předal zbrusu nový štítek na přílbici, jež krom jména válečnice nese i příjmení pána který ji do boje ze svého panství pod korouhev JOUDRS zapůjčil.

My pražské měšťanstvo, jež bylo vybráno a pověřeno tuto JOUDRS družinu doprovázeti, považuje za nutné všem oznámiti že: statečná srdce bila po celou dobu klání pod jejich zbrojí, soků, jež vzrůstem i stářím šik náš násobně převyšoval, žádná se nezalekla, všechna věrna odkazu otce otce vlasti krále Jana z Lucemburku, jež ve slavné bitvě u Kresčaku památně zvolal „Toho bohdá nebude, aby člen JOUDRS z boje utíkal“, v těžkých chvílích vždy našla se ta, která náš praporec pozvedla a do útoku velela, aby čest, slávu a kalich barvám JOUDRS do matičky stověžaté přivezla. To vše se v těch památných dnech pod Hlubockým zámkem odehrálo a místním písařem na věky věků zaznamenáno …….

 

Petra, Helča & Zdeněk, měšťanstvo pražské

Žákyně mladší 2. liga žákyň  Místo: Hluboká nad Vltavou 20-21.05.2017