Žákyně mladší 2. liga žákyň

SK Joudrs, softball, Praha

Spolupráce s Českou pojišťovnou

Slevový program pro členy klubu a jejich rodinné příslušníky

Na Bohnickém skalním ostrohu, vybudovala družina nadšenců všesportovní areál, kde každý příchozí může nejen hrdlo své a tělo, zmožené výstupem od řeky Vltavy, svlažit či jinak k odpočinku využívati. I oba zakladatelé Pražské tělocvičné jednoty Sokolské, bratři Tyrš a Fügner vyjádřili se pochvalně v Národních listech o tomto místě, jež občanstvo pražské k vycházkám má zlákati a přímo k zutužení těla i ducha má vybízeti. Ba co víc. Jeho oko může spočinouti na dívčata a hochy, jež svá sportem již tak zocelená a ztepilá těla trápí v novém sportu, do našich končin přivezených až zpoza Atlantiku z nové země, přesněji amerického Chicaga, kde na den díkuvzdání roku 1887 byl sehrán první zápas v novém sportu, tehdá ještě „indoor baseballu", dnes již SOFTBALLU. Pomůcky k tomu sportu jsou prazvláštní, tedy zejména pálky, vypadající jak sukovice či obuchy. Dále jest nutné použití míčku o velikosti řeznické pěsti, velkých kožených rukavic a taktéž helem, jež chrání celou hlavu, včetně obličeje. Hříště jest tvořeno kruhovou výsečí, částečně vyplněno antukou, osazené čtyřmi tzv. metami, sestavených do pomyslného kosočtverce, převážně však tvořeno překrásným zeleným pažitem, jisto jistě jest pravidelně udržován kropením a sečením. Dívčata a hoši (a našlo se jich tu do tuctu) náramně s pálkami odpalují míče, jindy zas do kožených rukavic míče dovedně chytnou a na jiného hráče stojícího na metě jistotně hodí, tu mezi metami rychle či rozvážně se pohybují. Ten nový sport je však gentlemanský, po celou dobu nebylo slyšeti žádných nepěkných, ba dokonce hanlivých slov směrem k arbitrům hry a zakončeno bylo vždy pozdravem a rukou podáním. Zde se nám, obci divácké, naskytlo o uvedeném víkendu k vidění mnoho mačů, odborně též směn, jež domácí dívčata JOUDRS sehrála o sobotě vítězně s vrstevnicemi ze slovenské Trnavy a Merklína a obdržela porážku od Blanských dívčat, a o neděli se vítězně střetla se soupeřkami Kotlářky a prohrála s dívčaty a chlapci z Trhových Svinů. A tak bylo možné spatřiti ve zvláštních úborech - dresech jméno a znak JOUDRS na hrudi či helmě hrdě nesoucí: Kačku Kameníkovou, Julinku Houbovou, Anetku Mrázovou, Berču Biskupovou, Terku Pechalovou, Káju Beránkovu, Sárku von Tsurikov, Hanku Menšíkovou, Beky Wenclovou, Marťu Šebestovou a Elí Valešovou. Každá z dívčat ukázala mnoho překrásných a i dech beroucích zákroků, rychlost v běhu, obratnosti s pálkou, sem tam však i pochybení pramenící z nervozity. Vždyť obecenstva sešlo se nevídané množství, mnozí i skandovaným zvoláním JOUDRS, JOUDRS dívčata vytrvale povzbuzovala. Však i diváctvo dokázalo tu potleskem či povzdechem ohromení oceniti i zákroky soupeřovy. Sepjetí všech na této kratochvíli zúčastněných, tak dokázalo, že tento nový, ale překrásný sport, kde nejen svalstvo, ale i chytrost a předvídavost dokáží směny otáčeti, si jistotně najde, a to nejen mezi pražskou omladinou své pevné místo.

Petra, Helča & Zdeněk