Valná hromada (volební) 3. 4. 2023

SK Joudrs, softball, Praha

STAVBA HALY - 4. 11. 2023 OD 8:00 hod

Zápisy Mikro 2023/2024

DĚTSKÉ OSLAVY NA JOUDRS

Začni správným rozhodnutím, staň se rozhodčím!

Pozvánka na Valnou hromadu Softballového klubu Joudrs Praha

 

Softballový klub Joudrs Praha si tímto dovoluje pozvat všechny své členy na Valnou hromadu klubu, která se uskuteční 3. 4. 2023 v 19:00 v Clubhouse.

Valnou hromadu tvoří všichni členové s druhem členství dle čl. IV, dost. 4, písm. a) „Trenér a funkcionář Klubu“. Právo účasti na Valné hromadě mají všichni členové klubu.

   Program Valné hromady:

1.      Zahájení zasedání a úvodní slovo předsedy

2.      Novinky

3.      Informace o činnostech klubu v předchozím roce

4.      Informace o výsledku hospodaření za uplynulý rok

7.      Schválení rámcového rozpočtu a plánu činnosti na sezónu 2023

8.      Volba předsedy spolku, 2 členů výboru a 3 členů kontrolní komise

9.      Různé

10.    Závěr 

 

Detailní informace u předsedy klubu a Výboru klubu.

 

Za Softballový Joudrs Praha

Tomáš Kusý, předseda klubu