Projekt Projekt

SK Joudrs, softball, Praha

Valná hromada klubu 18.03. 2024 od 19 hod v Clubhousu

2024 Softballový příměstský tábor pro hráče a hráčky 7 - 13 let

STAVBA HALY - 4. 11. 2023 OD 8:00 hod

Zápisy Mikro 2023/2024

DĚTSKÉ OSLAVY NA JOUDRS

Začni správným rozhodnutím, staň se rozhodčím!

PROJEKT „PROJEKT“

 

MÁTE NÁPAD, CO V NAŠEM KLUBU JEŠTĚ VYLEPŠIT?

MÁTE CHUŤ NĚCO PRO TO UDĚLAT?

ZALOŽTE VE SPOLUPRÁCI S NÁMI SVŮJ PROJEKT!

 

Vážení přátelé SK Joudrs Praha,

ať už jste našimi hráči či hráčkami nebo jejich rodiči, trenéry, funkcionáři nebo prostě jenom sympatizanty, jistě Vás mnohokrát napadl o, co by se dalo v našem klubu vylepšit. A my Vašim nápadům rádi nasloucháme, byť třeba často nemáme sílu je dotáhnout do konce. Také si ovšem uvědomujeme, že řada z Vašich nápadů k našim uším nedolehne.

Proto jsme se rozhodli vypsat projekt Projekt. Jak to funguje?

Každý kdo má nápad a chuť jej dovést do konce, osloví náš klub s jeho představou, nároky a požadavky k provedení (finanční, materiální, časové) a porota Váš projekt promyslí a rozhodne, zda projektu dává zelenou a zda je klub schopen se podílet a v jaké výši na jeho plnění.

Schválený projekt potom bude zveřejněn na http://joudrs.cz/o-klubu/projekt-projekt/.

Na konci roku pak budou na společenském večeru vyhlášeny 2 vítězné projekty – cena udělená porotou a cena udělená v internetovém hlasování.

K čemu je to dobré?

Klub včas podchytí nové myšlenky i ty, kdož jsou ochotni se je realizovat. Jednotlivým projektům se dostane publicity, která bude zároveň poděkováním autorům projektu.

Ostatní členové budou mít představu o tom, co nového v našem klubu vzniká, a věříme, že svěží vítr bude pro všechny vítanou vzpruhou.

Věříme, že po zveřejnění projektu se najde dost těch, kteří sami přispěchají autorům na pomoc: prací, finančně nebo dobrou radou.

Kdo má projekt Projekt na starosti?

Projekt Projekt má na starosti vedení klubu a zejména Daniel Tobola. Tomu je rovněž možno adresovat návrhy, a to písemně na e-mail: toboladaniel@gmail.com, nebo telefonicky na 736538701.

 Jakou podobu má mít přihlašovaný projekt? Čeho by se měl týkat?

Dobrým projektem je vše, co pomůže Joudrs. Před vypsáním projektu Projekt jsme sondovali v našich řadách a zjistili jsme, že bychom letos mohli realizovat tyto nápady.

Sportovní stránka – organizování otevřených běžeckých tréninků v období zimní přípravy; organizování individuálních kondičních tréninků; vytvoření podmínek a prostředí k domlouvání individuálních tréninků mezi týmy dospělých kategorií; ….

Klubismus           - tvorba a výroba nových reklamních předmětů, které by dokázaly zaujmout naše fanoušky; výroba nálepek na automobily k zapůjčení a užití při týmových výjezdech; návrh a grafické zpracování maskota klubu; příprava plakátů pro fanoušky;

Areál                     - osazení betonů pod B hřištěm popínavými rostlinami; vylepšení zcela čehokoli…

A co když nápad nemám?

Pak můžete sledovat projekty ostatních na shora uvedených stránkách, těšit se ze zapálení jejich autorů a nechat se třeba inspirovat k vytvoření svého projektu.

 

-dt-