Školní liga Prahy 8

SK Joudrs, softball, Praha

STAVBA HALY - 4. 11. 2023 OD 8:00 hod

Zápisy Mikro 2023/2024

DĚTSKÉ OSLAVY NA JOUDRS

Začni správným rozhodnutím, staň se rozhodčím!

Na T ballovou školní ligu Prahy 8, náš úspěšný projekt, můžeme být právem pyšní

Projekt T ballové školní ligy Prahy 8 jsme začali realizovat v roce 2010. Hlavním záměrem byla především propagace softballu na základních školách na Osmičce s cílem motivovat vedení škol a především učitele tělesné výchovy, aby své žáky při výuce více seznamovali s naším sportem.

Ligy se účastní základní školy a víceletá gymnázia nejen z Prahy 8. Během ročníku odehrají družstva 2 starších věkových kategorií,mladší mix (dívky a chlapci z 1. – 5. tříd ZŠ) a starší dívky (děvčata z 6. – 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií) 5 – 6 turnajů. V průměru se každého kola Ligy zúčastní v obou kategoriích 15 družstev, což představuje na 170 hráčů a hráček! 

Družstva v nově v roce 2014 založené kategorie Bee ball (dívky a chlapci z 1. – 3. tříd ZŠ) sehrají za školní rok 2 - 3 turnaje. 

Mnozí z hráček a hráčů Ligy se stali členy našeho klubu a Liga je tak jedním z hlavních pilířů náboru našich nových členů. Náš úspěšný projekt svým rozsahem vzbuzuje obdiv v českých softbalových kruzích a my na svou T ballovou školní ligu Prahy 8 můžeme být právem pyšní.

Zástupci klubu již od samého zrodu Ligy navštěvují v případě zájmu škol hodiny tělocviku, prezentují T ball a pomáhají učitelům s jeho výukou. Rovněž jsme nápomocni při vybavovaní škol softballovým materiálem. Díky vzájemné spolupráci a zájmu tělocvikářů vznikly na mnohých školách kroužky T ballu a náš sport se mezi žáky stává stále populárnějším. Zájem o účast v Lize dokonce překročil hranice osmého pražského obvodu a turnajů se účastní i školy či víceletá gymnázia i z jeho okolí. Do T ballové školní ligy Prahy 8, kterou pořádáme ve spolupráci s MČ Praha 8, se postupně zapojilo těchto 14 škol a víceletých gymnázií (řazeno abecedně):

Gymnázium Čakovice, Gymnázium Litoměřická, Gymnázium Ústavní, ZŠ Burešova, ZŠ Dolákova, ZŠ Gen. Fr. Fajtla, ZŠ Glowackého, ZŠ Hovorčovická, ZŠ Libčická, ZŠ Lyčkovo náměstí, ZŠ Na Slovance, ZŠ Na Šutce, ZŠ Špitálská a ZŠ Žernosecká.

Liga je otevřená, tzn., že do každého turnaje se mohou přihlásit i školy nové, nebo ty, které se nemohly předchozího turnaje zúčastnit. Výsledky jednotlivých turnajů jsou zveřejňovány na www.softball.cz v sekci Školní turnaje. 

Venkovní turnaje se odehrávají vždy v dopoledních hodinách v našem areálu, což při počtu přihlášených družstev bývá sice organizačně dosti náročné, ale zatím jsme vždy vše zvládli. Památným je jistě turnaj, pro který jsme museli „pořídit“ ještě jedno hřiště na trávě upravením homerunových plotů mezi hřišti A a B :). Ale i to jsme zvládli ke spokojenosti všech zúčastněných. V zimě pak odehrajeme minimálně jeden turnaj v hale. Historicky první turnaj se uskutečnil díky nadšení a vstřícnosti zástupkyně ředitele ZŠ Na Šutce Dany Čihařové v tělocvičně této školy. Stalo se tak 24.3.2010 a zúčastnilo se jej 5 družstev.

Aktuálně ve školním roce 2017/2018 probíhá již 9. ročník T ballové školní ligy Prahy 8

Výsledky turnajů:

 

kategorie Bee ball (mix dívky i chlapci) žáci 1. - 3. tříd ZŠ

 1. kolo: 22.3.2018, na hřišti v areálu ZŠ Dolákova. Kompletní výsledky naleznete ZDE
 2. kolo: 22.5.2018, na hřišti v areálu ZŠ Dolákova. Kompletní výsledky naleznete ZDE

 

kategorie mladší mix (dívky i chlapci, max. 4 chlapci ve hře): žáci 1. - 5. tříd ZŠ, varianta hraná ze stativu (T ball)

 1. kolo: 20. 9. 2017, na hřišti v areálu ZŠ Dolákova. Kompletní výsledky naleznete ZDE
 2. kolo: 23.11. 2017, v nafukovací hale Joudrs Praha, areál ZŠ Dolákova. Kompletní výsledky naleznete ZDE
 3. kolo: 18. 4. 2018, na hřišti v areálu ZŠ Dolákova. Kompletní výsledky naleznete ZDE
 4. kolo: 15.5. 2018, na hřišti v areálu ZŠ Dolákova. Kompletní výsledky naleznete ZDE. Náhradní termín: 24.5. (posun z důvodu počasí)
 5. kolo: 13.6. 2018, na hřišti v areálu ZŠ Dolákova. Kompletní výsledky naleznete ZDE

 

kategorie starší dívky: žákyně 6. - 9. tříd ZŠ nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, varianta hraná ze stativu (T ball)

 1. kolo: 21. 9. 2017, na hřišti v areálu ZŠ Dolákova. Kompletní výsledky naleznete ZDE
 2. kolo: 22.11. 2017, v nafukovací hale Joudrs Praha, areál ZŠ Dolákova. Kompletní výsledky naleznete ZDE
 3. kolo: 17.4. 2018, na hřišti v areálu ZŠ Dolákova. Kompletní výsledky naleznete ZDE
 4. kolo: 16.5. 2018, na hřišti v areálu ZŠ Dolákova. Kompletní výsledky naleznete ZDE
 5. kolo: 14.6. 2018, na hřišti v areálu ZŠ Dolákova. Kompletní výsledky naleznete ZDE

 

Aktuálně ve školním roce 2016/2017 probíhá již 8. ročník T ballové školní ligy Prahy 8

Výsledky turnajů:

kategorie mladší mix (dívky i chlapci, max. 4 chlapci ve hře): žáci 1. - 5. tříd ZŠ, varianta hraná ze stativu (T ball)

 1. kolo: 20. 9. 2016, na hřišti v areálu ZŠ Dolákova. Kompletní výsledky naleznete ZDE
 2. kolo: 24.11. 2016, v nafukovací hale Joudrs Praha, areál ZŠ Dolákova. Kompletní výsledky naleznete ZDE.

 

kategorie starší dívky: žákyně 6. - 9. tříd ZŠ nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, varianta hraná ze stativu (T ball)

 1. kolo: 22. 9. 2016, na hřišti v areálu ZŠ Dolákova. Kompletní výsledky naleznete ZDE
 2. kolo: 23.11. 2016, v nafukovací hale Joudrs Praha, areál ZŠ Dolákova. Kompletní výsledky naleznete ZDE.

 

Aktuálně ve školním roce 2015/2016 probíhá již 7. ročník T ballové školní ligy Prahy 8

Výsledky turnajů:

kategorie mladší mix (dívky i chlapci, max. 4 chlapci ve hře): žáci 1. - 5. tříd ZŠ, varianta hraná ze stativu (T ball)

 1. kolo: 6. 10 2015, na hřišti v areálu ZŠ Dolákova. Kompletní výsledky naleznete ZDE
 2. kolo: 9. 12. 2015, v nafukovací hale Joudrs Praha, areál ZŠ Dolákova. Kompletní výsledky naleznete ZDE.

 

kategorie starší dívky: žákyně 6. - 9. tříd ZŠ nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, varianta hraná ze stativu (T ball)

1. kolo: 7. 10 2015, na hřišti v areálu ZŠ Dolákova. Kompletní výsledky naleznete ZDE
2. kolo: 8. 12. 2015, v nafukovací hale Joudrs Praha, areál ZŠ Dolákova. Kompletní výsledky naleznete ZDE.

 

 

Ve školním roce 2014/2015 proběhl v pořadí 6. ročník
Tento ročník se nesl v duchu Poháru vítězů poháru žen (PVP), který jsme pořádali v srpnu 2015. Nejlepší 2 týmy po základní části v obou kategoriích Ligy se střetly během finálového odpoledne 18. června o celková vítězství. Děvčata z obou týmů kategorie starší dívky si na závěr tohoto slavnostního odpoledne zahrály exhibiční zápas proti hráčkám A týmu žen Joudrs, které se v té době již pilně připravovaly na Pohár. A jak t
oto utkání i celé finálové odpoledne dopadlo, si můžete přečíst v článku ZDE

Výsledky turnajů:

kategorie mladší mix (dívky i chlapci, max. 4 chlapci ve hře): žáci 1. - 5. tříd ZŠ, varianta hraná ze stativu (T ball)

 1. kolo: úterý 23. září 2014, na hřišti v areálu ZŠ Dolákova. Kompletní výsledky naleznete ZDE
 2. kolo: úterý 17. února 2015, v nafukovací hale Joudrs Praha, areál ZŠ Dolákova. Kompletní výsledky naleznete ZDE
 3. kolo: čtvrtek 9. dubna 2015, na hřišti v areálu ZŠ Dolákova. Kompletní výsledky naleznete ZDE.
 4. kolo: středa 20. května 2015, na hřišti v areálu ZŠ Dolákova. Toto kolo muselo být bohužel z důvodu nepříznivého počasí zrušeno.
 5. kolo: středa 17. června 2015, na hřišti v areálu ZŠ Dolákova. Kompletní výsledky (označené jako 4. kolo) naleznete ZDE.

Finálový zápas mezi 2 nejlepšími družstvy po základní části se hrál o finálovém odpoledni 18. června 2015 a ZŠ Dolákova v něm porazila družstvo ZŠ Žernoseká 1 v poměru 24:17. 

kategorie starší dívky: žákyně 6. - 9. tříd ZŠ nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, varianta hraná ze stativu (T ball)

1. kolo: čtvrtek 25. září 2014, na hřišti v areálu ZŠ Dolákova. Kompletní výsledky naleznete ZDE
2. kolo: úterý 17. března 2015, v nafukovací hale Joudrs Praha, areál ZŠ Dolákova. Kompletní výsledky naleznete ZDE.
3. kolo: středa 8. dubna 2015, na hřišti v areálu ZŠ Dolákova. 
Kompletní výsledky naleznete ZDE.
4. kolo: úterý 19. května 2015, na hřišti v areálu ZŠ Dolákova. Kompletní výsledky naleznete ZDE.
5. kolo: čtvrtek 18. června 2015, na hřišti v areálu ZŠ Dolákova. Kompletní výsledky naleznete ZDE.

Finálový zápas mezi 2 nejlepšími družstvy po základní části se hrál o finálovém odpoledni 18. června 2015 a ZŠ Dolákova v něm porazila družstvo ZŠ Libčická 1 v poměru 26:23.

 

V prosinci 2014 jsme uspořádali historicky první Bee ballový školní turnaj Prahy 8

T ballová školní liga Prahy 8 se v závěru roku 2014 rozrostla o novou kategorii. K současným dvěma přibyl Bee ball, kategorie pro děti z 1. - 3. tříd ZŠ a nejstarší ročníky mateřských škol. Historicky první Bee ballový školní turnaj Prahy 8 se uskutečnil v úterý 9. prosince 2014 v tělocvičnách ZŠ Žernosecká. Podrobnější informace o turnaji a konečné umístění všech 8 zúčastněných družstev si můžete přečíst v samostatném článku ZDE

kategorie Bee ball (mix dívky i chlapci) žáci 1. - 3. tříd ZŠ

1. kolo: 9.12.2014, tělocvičny ZŠ Žernosecká. Kompletní výsledky naleznete ZDE.

2. kolo: 14.5.2015, na hřišti v areálu ZŠ Dolákova. Kompletní výsledky naleznete ZDE.

 

Ve školním roce 2013/2014 proběhl 5. ročník a článek z měsíčníku Osmička 7/2014 s hodnocením ročníku i konečným pořadím v obou kategoriích si můžete přešíst ZDEVýsledky za celý ročník 2013/2014 můžete nalézt pod tímto odkazem

V roce 2013 se celý ročník Ligy stal součástí doprovodných akcí k ME v softballu žen, které jsme ten rok pořádali. Posledního kola a slavnostního vyhlášení výsledků se zúčastnil jak radní pro oblast školství Mgr. Martin Roubíček, který byl patronem Ligy, tak také hráčky reprezentačního týmu ČR, které se ochotně fotografovaly s finalisty Ligy a podepisovaly jim plakáty. Bohužel kvůli nepřízni počasí nedošlo k plánovanému exhibičnímu zápasu výběru Ligy proti reprezentaci žen…

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na našem úspěšném projektu T ballové školní ligy Prahy podílejí a pomáhají mi jej rozvíjet. Především však tělocvikářům zúčastněných škol za jejich čas i zájem své žáky do světa softballu zasvěcovat. A věřím, že počet škol i družstev hrajících T ball v budoucnu ještě poroste


koordinátor T ballové školní ligy Prahy 8

Na T ballovou školní ligu Prahy 8, náš úspěšný projekt, můžeme být právem pyšníNa T ballovou školní ligu Prahy 8, náš úspěšný projekt, můžeme být právem pyšníNa T ballovou školní ligu Prahy 8, náš úspěšný projekt, můžeme být právem pyšníNa T ballovou školní ligu Prahy 8, náš úspěšný projekt, můžeme být právem pyšníNa T ballovou školní ligu Prahy 8, náš úspěšný projekt, můžeme být právem pyšníNa T ballovou školní ligu Prahy 8, náš úspěšný projekt, můžeme být právem pyšníNa T ballovou školní ligu Prahy 8, náš úspěšný projekt, můžeme být právem pyšní