Sportovní kroužky na ZŠ Praha 8

SK Joudrs, softball, Praha

Otvírací doba krámku v červnu a o letních prázdninách

POZOR POZOR - MIMOŘÁDNÁ BRIGÁDA

Ať už jsi holka nebo kluk, přijď i ty vyzkoušet softball nebo

jeho jednodušší varianty na některý z našich školních kroužků

 

Sportovní kroužky na základních školách se zaměřením na T-ball probíhají v následujících termínech

 

ZŠ Glowackého                      pro 0. - 1. ročník                        pondělí 15:00 -16:00     

                                            pro 2. - 3. ročník                                  16:00 – 17:00 

ZŠ Dolákova                          pro 1. - 2. ročník                          úterý 13:30 -14:30

                                            pro 3. - 4. ročník                                  14:30 – 15:30 

ZŠ Hovorčovická                    pro 1. - 3. ročník                        středa 13:30 – 14:30 

ZŠ Mazurská                          pro 1. - 3. ročník                         pátek 14:00 – 15:00

 

Kroužky probíhají v tělocvičně příslušné školy každý týden s výjimkou dní pracovního volna dle provozu školy od 1.10.2018.

Děti lektor kroužku vyzvedne z družiny a po jeho skončení se do družiny vrací.

 

Přihlásit na kroužek se můžete pomocí jednoduchého webového formuláře

Nebo si přihlášky na kroužek můžete vyzvednout také v čase kroužku u lektora a ve školních družinách.

 

Co s sebou na kroužek?

Pití a sportovní oděv a obuv do tělocvičny. Potřebné vybavení dětem zapůjčíme na kroužku.

 

Ceny školních kroužků

Ceny za docházku v jednom pololetí se pro jednotlivé školy liší podle výše nákladů spojených s vedením kroužku.

Pro 1.pololetí školního roku 2018/2019 jsou stanoveny:

ZŠ Glowackého       800 Kč / pololetí

ZŠ Dolákova           400 Kč / pololetí

ZŠ Hovorčovická     800 Kč / pololetí

ZŠ Mazurská           800 Kč / pololetí

Pro 2. pololetí školního roku 2018/2019 jsou stanoveny:

ZŠ Glowackého       1000 Kč / pololetí

ZŠ Dolákova            500 Kč / pololetí

ZŠ Hovorčovická     1000Kč / pololetí

ZŠ Mazurská           1000 Kč / pololetí

 

Kontakt

V případě dotazů kontaktujte koordinátorku školních kroužků: Mgr. Martina Macháčková; joudrs.sport@gmail.com; 775 105 294

Sportovní kroužky na ZŠ Praha 8